פרויקט זה מתבצע בסיוע כספי מטעם הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש ל' א' פינקוס

מרכז ייעוץ

בתחילת הפרויקט התברר כי המשתתפים נוטים לשאול שאלות רבות ומגֻוונות הן מתחום הדקדוק העברי, הן על בעיות התרגום והן על השימוש במילים ובביטויים מסוימים. היות שלא תמיד שאלות אלו היו קשורות איכשהו לנושאי השיעורים, לא אחת קרה שהתשובות לא ניתנו לשואלים, שהרי אין בכוחו של המנחה בעת ובעונה אחת עם מילוי תפקידו להתעסק בייעוץ הלשוני. עם זאת, ביקוש השירות הזה ראוי שיספקוהו. לכן מומלץ להקים מרכז ייעוץ ולנסותו כמה חודשים. מרכז זה ייועד לכל מי שהעברית קשורה למקצועו (במדינות ברית המועצות לשעבר). מתוכנן לשתף לייעוץ פרופסורים ומומחים מהאוניברסיטאות. סוכם, כי במקרה הצורך יינתן למרכז הייעוץ לפנות למזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית (כרגיל, האקדמיה ללשון העברית ממעטת להשיב בכתב על השאלות בכל תחום שהוא).

עבודתו של מרכז הייעוץ התבססה, כמובן, ברוב המקרים על שאלות הרשומים להשתתף ב'הוראה מרחוק'. אולם, לעומת 'הוראה מרחוק' שההשתתפות בה מותנית בעבודה מתמדת וקשה, כל פנייה אפשרית למרכז הייעוץ אינה כרוכה בשום התחייבות להוסיף ולפנות אליו בעתיד. לכן בין הפונים למרכז הייעוץ היו רבים שנמנעו מלהשתתף ב'הוראה מרחוק' והעדעפו רק לקבל את החומר (שמותיהם של ה'נמנעים' לא נכללו, כמובן, ברשימה הסופית).

יש להבחין בין כל שאלה שגרתית שנשאלה לפי צורכי 'הוראה מרחוק' שבעצם לא היה לה שום קשר ל'מרכז הייעוץ' לבין שאלות רחבות בלשון או להפך שאלות נקודתיות ואינן קשורות לחומר הנלמד. במקרים אלו המנחות, שהשאלות נשאלו דרכן, העבירו אותן אל הרכז (מר אלכסנדר ויינשטין) ובמקרים שבהם התגלה שהשאלות יותר מדי ספציפיות, הוא חילק אותן בין המרצים הבכירים באדקמיה (פרופ' יורי קורניינקו, מר איגור קניאז'יצקי) ובמקרים בודדים העביר אותן לאקדמיה ללשון העברית.

בין השאלות השגרתיות (שאינן מהוות אתגר מקצועי ליועצים) ניתן למנות כל מיני שאלות בדקדוק העברי. הרי ידיעת הדקדוק הוא אחד המאפיינים העיקריים של מערכת הוראת העברית אשר נבנתה במוסקווה. לסוג זה של השאלות ניתן לייחס שאלות על נטיית הפועל והשם, על הניקוד הנכון, על ענייני הסגנון, כל מיני שאלות הקשורות לענייני התחביר.

הרבה יותר מאתגרות את היועצים השאלות על הצטרפויות נכונות של מילים, על דקויות בין מילים נרדפות ועל תדירות צורה מסוימת בפיהם של הדוברים הילידיים.

להערכתנו, עבודת מרכז הייעוץ הנה רק בתחילת דרכה ולצוות צפויה עבודה קשה.