פרויקט זה מתבצע בסיוע כספי מטעם הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש ל' א' פינקוס

הוראת העברית מרחוק

דברי מבוא

הפרויקט 'הוראה מרחוק' פותח תחילה למורים לעברית העובדים מטעם הסוכנות היהודית לא"י ברחבי ברה"מ לשעבר. ניסיונם של מרבית מורים אלו בהוראת העברית באולפנים ואף בבתי ספר היה עשיר למדיי, אולם הם מעולם לא למדו את השפה שיטתית ולעומק.

בתחילת שנות התשעים של המאה ה־20 במדינות בריה"מ לשעבר חל ביקוש רב למורים לעברית. ביקוש זה חל על רקע עליית הענק לארץ ועניין איכות ההוראה לא זכה לתשומת לב רבה. על סמך ההשערה שהעולים ישלימו את לימודי העברית במדינת ישראל, מהמורים בארצות המוצא ציפו שהם יקנו לתלמידים רק ידע בסיסי. לכך נועדו גם רוב הסמינרים למורי האולפנים שביצעה הסוכנות היהודית לאי"י. לעומת זאת, בבתי ספר יהודיים הוראת העברית נתמכה ממשרד החינוך הישראלי, ובתור מורים לעברית כיהנו שליחים מהארץ, אם כי כעבור זמן מה שותפו גם מורים מקומיים, שרמתם לא עלתה על זו של מורי האולפנים.

יש לציין, כי בשנים האחרונות גם הרשויות השלטוניות במדינות ברה"מ לשעבר גילו התעניינות במתרחש במוסדות לחינוך יהודי, בראש ובראשונה, בבתי ספר ממלכתיים. לא אחת התבקשו המוסדות היהודיים לחדש את האישור להתעסק בהוראה (לרבות העברית) או לעבור בדיקה חיצונית מקצועית. בנסיבות אלה העובדה, כי לרוב המורים חסרה כל תעודת הוראה, מדאיגה עוד יותר.

לכן הקמת מערכת שבתוכה יוכלו המורים לקבל הכשרה מרבית, הפכה להכרחית. התכנית הניסיונית לביצוע הפרויקט הוצעה בשנת 2003 מטעם המרכז הרב אזורי להוראת הלשון העברית ונדונה עם הנהלת מחלקת החינוך של הסוכנות היהודית לא"י. מחלקת החינוך הסכימה לממן את השלב הניסיוני של הפרויקט ולאחר מכן הוסיפה ומימנה אותו גם בשלבי הביצוע.

חומר לשיעורים שמקבלים משתתפי הפרויקט, נועד אך ורק לקדם אותם בידיעת השפה ואינו מותאם לגילם או למקום העבודה שלהם. חומר זה עולה בקנה אחד עם דרישות התכנית לסטודנטים החו"ל שפותחה באוניברסיטה העברית בירושלים. תכנית זו מחולקת לשש רמות (מא' עד ו') ובכל אחת מהן נלמדים פריטים מסוימים בתחום המורפולוגיה והתחביר. בסוף הלימודים בכל רמה ורמה נבדקות המיומנויות שרכש התלמיד. עם השלמת כל התכנית הזאת נערכת בחינת ה'פטור' שההצלחה בה מסמלת השגת הרמה של שליטה מלאה בשפה.

למיטב ידיעתנו, אין מקיימים את התכנית הזאת במלואה באירופה אלא בשתי אוניברסיטאות במוסקווה (באקדמיה ע"ש הרמב"ם ובמכון לארצות אסיה ואפריקה), ולכן רק המורים בהן מנוסים דיים לעבודה בתור המנחים והרכזים ב'הוראה מרחוק'. בפרויקט משתמשים הן בספרי לימוד שהוצאו לאור באוניברסיטה הבערית (בכל רמה ניתן לבחור בספרים לימוד שונים וכן בחוברות הפועל והתרגיל) והן בחומר מקורי. מובן, כי לעומת עבודתו של התלמיד בכיתה הלימודים מרחוק כרוכים בהתמודדות עם בעיות נוספות, כגון הגייה נכונה, הסברי מורה, קצב התקדמות וכו'. משום כך, חומר שנשלח למשתתפי הפרויקט אמור לכלול הסברים בשפת אמם, קטעים מנוקדים ומספר רב של תרגילים להפנמת הכללים.

נדגיש, כי הפרויקט 'הוראה מרחוק' במיוחד בשלבים הראשונים שלו מהווה פשרה אפשרית בין המזער הנחוץ לבין המרב שניתן להשיגו. הרי עד כה הגישה החופשית לשימוש בפס רחב באינטרנט (המאפשר קשר קולי ואף ויזואלי עם המנחה) נשאר מעבר להישג ידם של המשתתפים, שרובם מרוקחים ממרכזי המחשוב החדשני. עם זאת, התפתחות הפרויקט לא תתאפשר אלא על סמך החידושים באמצעי התקשורת. מובן גם, שהצלחת הפרויקט מותנית בקצב קבוע בביצועו ובפיקוח מתמיד על קיומו מטעם המנחים והרכזים.

 

ביצוע הפרויקט

בתחילה מרכיבים קבוצות הומוגניות מבחינת השליטה של התלמידים בשפה (מבחינה גאוגרפית כל קבוצה עתידה להיות מפוזרת במקומות המגורים). מספר התלמידים בכיתה 12עד 18 איש. הפרויקט מתבצע בשיעורים שכל אחד מהם מורכב משלושה צעדים:

  1. המנחה שולח למשתתפים בדואר אלקטרוני משימה (שיש לקיימהּ בתוך שבוע), שבה כלולים: טקסט המנוקד חלקית מספר הלימוד (ניקוד חלקי זה ימנע שיבושים בהגייה), הסברים ברוסית המפרטים נושאים דקדוקיים הנידונים עקב הופעתם בטקסט, תרגילים להבנת הנקרא בטקסט ולהפנמת החומר הדקדוקי המוסבר וכן נושאי חיבורים המוצעים למשתתפים. היקף המשימה: 15-20 דפים.

  2. עם קבלת המשימה משתתף הפרויקט מקיים אותה: או במחשב ע"י מעבד התמלילים, או בכתב יד על דף מודפס. את הדפים הממולאים מחזירים למנחה או בדואר אלקטרוני (כקובץ טקסט או כדף סרוק) או בפקס.

  3. המנחה מקבל את משימות המשתתפים, בודק אותן ומחזירן עם הערותיו ותיקוניו.

אורכו המשוער של הקורס בכל רמה מהווה 9 עד 10 חודשים. בתוך זמן זה יש לנהל כ־30-40 שיעורים ולמלא אחרי דרישות הרמה לפי תכנית הלימודים.

 

מספר קבוצות ומערכת הפיקוח

בשלב הניסיוני של הפרויקט הורכבו קבוצות בשלוש רמות: ג', ד', ה'. הלימודים בשתי הרמות הראשונות התחילו בנובמבר 2004, ולאחר שהצלחת התקדמותן הוכחה, נפתחה גם הקבוצה השלישית בפברואר 2005. בקבוצות אלו למדו עשרות מורים לעברית העובדים במוסדות שונים ברחבי מדינות בריה"מ לשעבר (רוסיה, אוקריינה, בלורוס, מולדובה, ליטה, לטביה, קזחסטן, גרוזיה, אזרבייג'ן).

כיום הפרויקט מתבצע בזכות המנחות, שכולן בעלות ניסיון עשיר בהוראת העברית באוניברסיטאות במוסקווה (אירינה ברקוסקיה, יולייה נדורובה ונטלייה שפקטורובה). רכז הפרויקט (מר אלקסנדר ויינשטין, מרצה בכיר, האקדמיה ע"ש הרמב"ם) מפקח על עבודת הקבוצות,  בודק את כל החומר ואת המשימות שהכינו המנחות, מסייע להן בהרכבת המשימות ובבדיקתן, בודק מדי פעם בפעם במשימות נבחרות.

 

מימון הפרויקט

כיום הפרויקט 'הוראה מרחוק' נתמך מהמקורות הבאים: