תמונות

מבחני הרמה:

בתי ספר קיץ:

שונים:

יבנטייבקה-2003

סבטלנה-2004

סבטלנה-2005

פגישתם של המורים לעברית באקדמיה הממלכתית

ע"ש הרמבם לקראת ראש השנת 2007 הכספית.

 

מסיבת הפרדה מהבוגרים - 2007