אוניברסיטאות

אוניברסיטת

סנקט פטרבורג

המרכז למדעי היהדות

המכון 'חיה מושקא'

אוניברסיטת מוסקווה

המכון לחקר ארצות

אסיה ואפריקה

המכון למדעי היהדות

בסנקט פטרבורג

המכון הבין לאוני

למאה העשרים ואחת

 

האקדמיה הממלכתית

ע"ש הרמב"ם

(מוסקווה)

אוניברסיטת

שלמה המלך (חרקוב)

אוניברסיטת

שלמה המלך (קייב)

האוניברסיטה

למעדי הרוח

המרכז למדעי היהדות

 

 

האוניברסיטה

למעדי הרוח

המרכז ללימודי העברית